กิจกรรมของโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

คำขวัญของโรงเรียน

สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น