กิจกรรมของโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปวีณา รอดเจริญ
มนัสยา ประจวบวัน
นาตยา แซ่เตียว
กลกมล ทองยอด
กนกรัตน์ ณะจินดา
สิรินทร พรมชาติ
พุ่มพวง สังวาลวงศ์
รร.บ้านหนองนกกะเรียน

1 ความคิดเห็น:

  1. การเป็นครูนั้นยากเย็น...........แต่การเป็นครูที่ดีนั้นยากยิ่งกว่า

    ตอบลบ